Om Sandviks samfällighetsförening

© Sandviks samfällighetsförening 2009- . E-post webbansvarig. Info

Föreningsstadgar

Fakta om Sandviks samfällighet

Föreningsuppgifter Sandviks samfällighet (Textförfattare: PeGe Lundborg)

Historik

Kulturhistorisk bebyggelseinventering (Källa: Östergötlands Länsmuseum)

Stugägare berättar

I Sandviks fritidshusområde finns ca 50 sommarstugor, till samfälligheten hör också några permanentboende. Flertalet av husen är byggda i början av 1960-talet och många av stugorna har fått behålla den enkla karaktär som var tidstypiskt när området planerades. Östergötlands länsmuseum gjorde under året 2008 en kulturhistorisk inventering av bebyggelsen i Roxenbaden och Sandvik. En stor andel byggnader har kulturhistoriska värden och utredningen är en intressant läsning som väl beskriver hur fritidsbebyggelse under olika tider på 1900-talet har gestaltats, se länken här intill.

I juni varje år har Sandviks samfällighetsförening sin stämma då bl.a. styrelsen för verksamhetsåret väljs. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna: områdets vägar, grönområden och vattenförsörjning. För skötsel av detta har styrelsen organiserat en väg– och gröntgrupp samt en vattengrupp. Vid behov har vi gemensamma arbetsdagar som t.ex. den årliga risröjningen.

Mer information om föreningen hittar Du i de länkade dokumenten på denna sida.

bild_001-001 bild_001-002