Styrelse & Kontakt

© Sandviks samfällighetsförening 2009- . E-post webbansvarig. Info

Styrelse m.fl. för verksamhetsåret 2023-2024

bild_002-001

Kontaktlistan över styrelse- och gruppmedlemmar i Sandviks samfällighetsförening innehåller referenser med en e-postadress kopplad till resp. person eller grupp. För att skicka email till samtliga uppdragshavare kan man använda följande länk: E-post till alla.

Styrelseledamöter:
Lisbeth Hjälle, ordförande 0705-80 02 11 stuga 45
Jenny Johansson, sekreterare 070-221 81 20 stuga 44
Mattias Hjertton, kassör 0705-47 67 34 stuga 21
Håkan Gustafsson, vice ordförande 0760-29 95 21 stuga 27
Anna-Karin Eriksson, ledamot 0705-81 33 64 stuga 36
 
Suppleanter:  
Anders Gustavsson 0729-64 64 13 stuga 28
Jimmy Karlsson 0708-69 83 51 stuga 15
 
Revisorer:
Malcolm Sundberg, sammankallande 013-126 196, 073-398 88 70 stuga 43
Lena Thapper 013-16 10 49, 0734-18 28 29 stuga 14
Ola Skarin, suppleant 0763-06 37 00 stuga 42
 
Valberedning:
Camilla Sundberg, sammankallande 013-126 196, 070-350 88 70 stuga 43
Håkan Hjälle 070-60 62 037 stuga 45
 
Vattengruppen:
Runar Johansson 013-15 24 21, 0708-31 12 51 stuga 25
Håkan Hjälle 070-60 62 037 stuga 45
 
Väg– och gröntgruppen:
Jimmy Karlsson 0708-69 83 51 stuga 15
Klas Pettersson 0708-14 84 65 stuga 2
Anders Gustavsson 0729-64 64 13 stuga 28
Kjell Sundin 070-191 40 90 stuga 5
 
Webbansvarig:
Birgitta Ölwegård 070-607 88 47 stuga 23